Kontakt a parkování

Správce sportoviště: Petr Nový, tel. 603 455 996

Aplikační podpora: helpdesk@blue-pool.cz

Vhodná parkovací místa jsou vyznačena v mapě symbolem , samotné sportoviště se nachází v areálu Zdraví Líbeznice (vyznačeno červeným bodem na mapě).